Čeští senioři podceňují očkování proti chřipce. Každý rok jich za to stovky zbytečně zaplatí životem PDF Tisk Email
Úterý, 15 Říjen 2019 06:18

alt

Chladné měsíce roku jsou typické zvýšeným výskytem viru chřipky, kterému každoročně podlehnou stovky tisíc lidí na celém světě. U nás jich zemře v souvislosti s chřipkou podle odborníků každý rok více než 1 500, převážně seniorů. Svůj podíl na této skutečnosti má i nízká proočkovanost proti chřipce v ČR – v rámci zemí západní Evropy jsme na konci žebříčku.

Očkování je přitom stále tou nejúčinnější prevencí, žádný univerzální lék na chřipku dosud neexistuje. Očkování však každoročně absolvuje jen 10–20 % českých seniorů ve věku 65+, přestože jej mají ze zákona již 14 let zdarma.1a,7

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) se chřipkou ve světě každý rok nakazí 1 miliarda lidí, ve 3 až 5 milionech případů má nemoc závažný průběh. Nejvíce úmrtí souvisejících s chřipkou se vyskytuje u lidí nad 65 let.2a I proto WHO doporučuje alespoň 75% proočkovanost vakcínou proti chřipce u seniorů 65+. Tato proočkovanost se v různých zemích výrazně liší. Nejlépe je na tom Jižní Korea (75 %), USA (72 %), z evropských zemí například Velká Británie (71 %) nebo Irsko (59 %).2b Česká republika se v tomto ohledu naprosto vymyká, a to nejen v rámci Evropy, ale i celosvětově – proti chřipce se u nás nechá každoročně naočkovat pouze 10–20 % seniorů. Pro ilustraci – je to méně než například v Maroku, Chile nebo Rusku, říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy.1b,3

Nebezpečí chřipky v seniorském věku
„Přirozeným projevem stárnutí jsou změny imunitního systému a s tím související snížení obranyschopnosti organismu vůči infekcím. V tomto ohledu se stáří podobá dětskému věku s nezralou imunitou. S rostoucím věkem se na organismu podepisují také další nemoci, což velmi zvyšuje vnímavost starších lidí vůči infekcím – ty u nich mívají častěji těžký průběh a mnohdy končí i smrtí,“ říká praktický lékař MUDr. Igor Karen.4,5a

Příkladem je právě chřipka, která může mít u seniorů někdy netypické příznaky. Horečka, kašel nebo rýma u nich často chybí, objevuje se ale například zmatenost, apatie či náhlé srdeční selhání a zhoršují se i projevy chronických onemocnění (zhoršení kardiovaskulárních a plicních onemocnění jako je astma či chronická obstrukční plicní nemoc, zhoršení diabetu, zhoršení nemocí ledvin apod.). Velmi nebezpečné jsou pak zejména komplikace jako pneumonie či encefalitida. Vysoké riziko, které představuje chřipka v pozdějším věku, potvrzují statistiky – až 90 % z těch, kdo jí podlehnou, jsou lidé starší 65 let.5b

Očkování – nejúčinnější prevence chřipky
Chřipkové vakcíny mají dobrý bezpečnostní profil a používají se již téměř sedmdesát let. Lze jimi očkovat děti od 6 měsíců i těhotné ženy od 2. trimestru.5c,6a Jejich vysokou účinnost v prevenci proti chřipce dokládají i výzkumy. U zdravé populace snižuje očkování výskyt chřipky o 70–90 %. U seniorů 65+ klesá díky očkování především riziko vzniku závažného průběhu nemoci a komplikací, a to o více než 60 %, riziko úmrtí dokonce o 80 %.5d,9a,11a

V České republice se používají pouze vakcíny, které neobsahují živé formy virů. Aktivují imunitní systém pro boj se živým virem chřipky, samotnou nemoc ale nemohou vyvolat. Pokud se objeví nežádoucí účinky, pak mezi ně patří nejčastěji zarudnutí nebo otok v místě vpichu, únava, zvýšená teplota, bolest svalů nebo kloubů. Tyto příznaky ale během několika hodin až dnů odezní a nevyžadují žádnou léčbu.6b,8a,10a

Častým argumentem proti očkování bývá fakt, že vakcína není vždy 100% účinná, zejména u starších pacientů. Prokazatelně ale brání riziku vzniku závažných komplikací a s nimi spojené hospitalizace, snižuje riziko úmrtí v souvislosti s chřipkou. Žádnou jinou terapeutickou ani preventivní aktivitou nelze takovou efektivitu ochrany proti chřipce dosáhnout.10b,11b

Kdy a kde se lze nechat naočkovat
Od roku 2005 je vakcína proti chřipce hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění všem občanům nad 65 let věku, pacientům s farmakologicky léčeným chronickým onemocněním (tedy všem, kteří užívají léky např. na diabetes, astma nebo choroby srdce a cév) a také dalším rizikovým skupinám pacientů dle Zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Ostatní zájemci o očkování si jej hradí sami, lze však využít celé řady nabídek zdravotních pojišťoven či zaměstnavatelů, kteří na tuto vakcínu přispívají v rámci fondů prevence nebo firemních benefitů.6c,7 Kromě zmiňovaných rizikových skupin pacientů se očkování proti chřipce doporučuje i jejich rodinným příslušníkům a všem, kdo jsou s nimi v kontaktu.8b

Nové vakcíny proti chřipce pro danou sezónu jsou k dispozici obvykle v průběhu října. Ideální termín pro každoroční očkování od října do prosince, tj. do doby, než se obvykle začne výskyt chřipky zvyšovat. Očkovat lze i během již probíhající epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana vůči onemocnění nastoupí až přibližně 2 týdny po očkování. Očkování zajišťují nejčastěji praktičtí lékaři, ale také zdravotní ústavy a očkovací centra.6d,9b,12

alt

Příběh paní Milady (76 let): „Chřipka mě málem stála život. Následky si nesu dodnes“
Paní Milada (76 let) z Prahy se nakazila chřipkou, když v lednu hlídala na Moravě svého nemocného vnuka. Začátkem února po návratu domů se jí náhle udělalo zle a manžel ji s vysokou horečkou a úplně vyčerpanou odvezl k její praktické lékařce. Stav paní Milady už byl ale natolik vážný, že jí lékařka okamžitě zavolala sanitku. Ta paní Miladu odvezla rovnou z ordinace do Vinohradské nemocnice na oddělení anesteziologie a resuscitace, kde byla uvedena do umělého spánku. „Člověk si řekne, že chřipka je banální onemocnění, ze kterého se rychle oklepe. V mém případě se ale změnila spíš v boj o holý život,“ líčí paní Milada.

Paní Miladě se chřipka zkomplikovala natolik, že dostala zápal plic. V nemocnici jí museli z pohrudniční dutiny odsát velké množství hnisu. Prošla si septickým šokem a začaly jí selhávat orgány včetně celého dýchacího ústrojí. Lékaři jí zavedli plicní ventilaci, protože sama by už dýchat nezvládla. Vlivem infekce Miladě selhávaly i ledviny, a proto musela být napojena na dialýzu. Lékaři nedávali paní Miladě příliš šancí na přežití.

V umělém spánku strávila paní Milada celé tři týdny. Na začátku března byla převezena na oddělení JIP nefrologie, kde zůstala další měsíc. Její stav se konečně začal trochu zlepšovat, a tak ji přemístili na standardní oddělení, kde se dále léčila. Poté, co se její stav stabilizoval, strávila paní Milada celý květen v rehabilitačním středisku ve Chvalech, kde se učila znovu chodit s chodítkem. Koncem května ji konečně propustili domů. „Všechno jsem se musela učit od začátku. Byla jsem jako malé dítě, sama jsem nezvládla ani stát, natož chodit,“ vzpomíná paní Milada.

Z těžkých komplikací způsobených chřipkou se paní Milada po čtyřech měsících náročné léčby dostala. Některé následky si s sebou ale nese dodnes. „Během rekonvalescence jsem náhle přestala vidět na pravé oko. Po vyšetření ve Vinohradské nemocnici jsem podstoupila operaci oka, která mi zrak naštěstí vrátila, nevidím na něj už ale tak dobře jako dřív,“ říká paní Milada. V nemocnici jí pak během vyšetření lékaři zjistili ještě špatnou funkci štítné žlázy a nasadili adekvátní léčbu. Na endokrinologii paní Milada dochází dodnes.

Celkově tedy paní Milada strávila čtyři měsíce po nemocnicích. To, co původně začalo jako chřipka, paní Miladu málem stálo život. Její příběh ale bohužel není ojedinělý. Ročně u nás v souvislosti s chřipkou a jejími následky zemře více než 1 500 lidí, nejvíce ohroženou skupinou jsou právě starší lidé. Přitom senioři starší 65 let u nás mají nárok na očkování proti chřipce zdarma, využívá ho ovšem pouhých 20 % z nich. Kdyby byla paní Milada očkovaná, nemusela by chřipkou onemocnět vůbec, nebo by u ní byl průběh nemoci mnohem mírnější a bez následných závažných komplikací. Paní Milada měla opravdu velké štěstí, že se její oslabený organismus nakonec nad chřipkou zvítězil. Mnoho českých seniorů však takové štěstí jako paní Milada nemá. Každý rok jich u nás v souvislosti s chřipkou zemře několik set. Očkování proti chřipce může přitom tuto smutnou statistiku výrazně snížit.

Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky, a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

Zdroje:

 1. Maďar, R. Chřipka – významná příčina morbidity a mortality populace. Remedia 2005;25(5):370–372. Dostupné z: http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Chripka-vyznamna-pricina-morbidity-a-mortality-populace/6-F-1WA.magarticle.aspx
 2. Smetana J. a kol. Influenza vaccination in elderly. Human Vaccines&Immunitherapeutics 2018;14(3):540–549. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5861798/pdf/khvi-14-03-1343226.pdf
 3. Odstrčilová, K.: Očkování proti chřipce a pneumokokům u seniorů a pacientů s chronickým onemocněním. www.Zdravi.euro.cz. Publikováno 7. 10. 2013. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/ockovani-proti-chripce-a-pneumokokum-u-senioru-a-pacientu-s-chronickym-onemocnenim-472489
 4. Kolek, V. Pneumonie ve stáří. 4 Česká geriatrická revue 2004;4:27–32. Dostupné z: https://docplayer.cz/11529769-Pneumonie-ve-staoi-uvod-komunitni-pneumonie-v-kolek-klieova-slova-souhrn-key-words-abstract.html
 5. Pokorná, A., Lacíková, J. Očkování proti chřipce z pohledu seniorské populace. Hygiena 2012;57(3):94–99. Dostupné z: https://www.iszs.cz/wp-content/uploads/2018/02/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD-proti-ch%C5%99ipce-z-pohledu-seniorsk%C3%A9-populace.-Hygiena.pdf
 6. Labská, K.: Očkování proti sezónní chřipce – Otázky a odpovědi. Publikováno 14. 9. 2009. SZÚ. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/prevence/ockovani-proti-sezonni-chripce-otazky-a-odpovedi
 7. Petráš, M.: Očkování proti chřipce bude zdarma, ale jen pro některé. Publikováno 27.6.2005. vakciny.net. Dostupné z: https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2005_19.htm
 8. SZÚ: Pozor! Chřipka útočí! Co je to chřipka? Publikováno 2016. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Chripka/POZOR_CHRIPKA.pdf
 9. Kynčl, J., Havlíčková, M. Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění. Medicína pro praxi 2011;8(9):351–353. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf
 10. Jágrová, Z.: Očkování proti chřipce. Hygienická stanice hlavního města Prahy. Publikováno 4. 11.2016. Dostupné z: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_161_1.html
 11. Petráš, M.: Účinnost chřipkových vakcín. Praktické lékárenství 2007; 3(6). 275–279. Dostupné z: https://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2007/06/04.pdf
 12. Kynčl J., Havlíčková M. Význam očkování proti chřipce a jeho optimální načasování. [online] [cit. 25-09-2019]: http://www.szu.cz/tema/prevence/vyznam-ockovani-proti-chripce-a-jeho-optimalni-nacasovani
Aktualizováno Úterý, 15 Říjen 2019 06:26
 

Reklama

Banner